Oferta


  • OPINIE ORNITOLOGICZNE I CHIROPTEROLOGICZNE

Wykonuję opinie ornitologiczne i chiropterologiczne niezbędne przy: wykonywaniu prac modernizacyjnych, rozbiórce i wyburzaniu  budynków, pielęgnacji terenów zielonych, wycince drzew i krzewów.

  • NADZORY ORNITOLOGICZNE I CHIROPTEROLOGICZNE

Prowadzę nadzory ornitologiczne i chiropterologiczne zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzjach GDOŚ i RDOŚ.

  • EDUKACJA PRZYRODNICZA

Prowadzę zajęcia przyrodnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych w formie prelekcji lub warsztatów edukacyjnych. Zajęcia mogą odbywać się w Państwa placówkach lub w terenie. Tematem przewodnim moich zajęć jest poznanie i ochrona ptaków z naszego sąsiedztwa.

  • WNIOSKI DO GDOŚ I RDOŚ

W przypadku obowiązku złożenia wniosku do GDOŚ i/lub RDOŚ na odstępstwa od obowiązujących zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną, moja firma świadczy usługi związane z przygotowaniem, wypełnieniem i złożeniem wyżej wymieniowych wniosków.

 

  • SZTUCZNE SCHRONIENIA DLA ZWIERZĄT - SKRZYNKI DLA PTAKÓW, NIETOPERZY, OWADÓW... 

Jedną z form kompensacji przyrodniczej jest montaż sztucznych schronień: m.in. skrzynek dla ptaków, ssaków, owadów... Moja firma zapewnia kompleksową usługę: od zakupu do montażu skrzynek we wskazanych miejscach (budynki, drzewa i inne konstrukcje). W ofercie dostępne są wszystkie typy skrzynek lęgowych. Oferuję również czyszczenie i konserwację skrzynek lęgowych.