TYP E - puszczyk, krzyżówka...


Skrzynka przeznaczona do zawieszenia w lesie, parku, ogrodzie, nad wodami ...


Podstawowe parametry:
Wewnętrzny wymiar dna: 25 x 25 cm
Głębokość od wlotu do dna: 50 cm
Średnica otworu wlotowego: 15 cm

Potencjalne gatunki, które mogą zająć skrzynkę:
puszczyk, krzyżówka, gągoł, nurogęś, kawka

y>