O firmie


Firmę „APUS” założyłem  w kwietniu 2008 r. Moim priorytetowym zadaniem jest ochrona przyrody. I choć jest to trochę niemodne, wielokrotnie „odgrzewane”, nieco wyświechtane hasło – niejednokrotnie o pejoratywnym zabarwieniu – tym właśnie się zajmuję. Moje działania koncentrują się na ochronie ptaków gniazdujących w budynkach oraz zamieszkujących parki i skwery naszych miast. Staram się godzić interesy ptaków z oczekiwaniami i działaniami współczesnego świata. Prowadzę także szereg akcji edukacyjnych w szkołach i przedszkolach, podczas których staram się rozbudzić poznawczo i uwrażliwić naszych następców na otaczającą nas przyrodę. Od wielu lat współpracuję również z Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”, z którym podejmuję szereg wspólnych działań na rzecz naszych skrzydlatych przyjaciół.

 


Mariusz Grzeniewski

Pisklę pustułki
Pisklę pustułki
y>